Profil public

Rector al Universității de Vest din Timișoara. Deputat PNL în Parlamentul României. Secretarul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, Camera Deputaților.

Am devenit Prodecan al Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara la vârsta de 29 de ani. După o perioadă scurtă de timp, am preluat conducerea Facultății, o comunitate de peste 9000 de oameni. La patru ani distanță, întreaga Universitate mi-a acordat încrederea sa, devenind Rector al celei mai mari instituții de învățământ superior din vestul țării, cu 16.000 de studenți și peste 1000 de angajați. În 2016, comunitatea UVT m-a reconfirmat în funcția de Rector.

Cariera mea și toate activitățile întreprinse se bazează pe principiile care guvernează astăzi și Universitatea: libertate academică, solidaritate academică și respect reciproc, diversitate, personalizare, transparență, onestitate, profesionalism și excelență, cunoaștere avansată și transdisciplinaritate, recunoașterea meritului, responsabilitate individuală și publică.

În 2016 am decis că este momentul să fac mai mult pentru comunitate. Astfel, am candidat pe listele PNL Timiș în circumscripția 37 Timiș pentru un mandat de parlamentar, în cadrul alegerilor parlamentare din 11 decembrie 2016, devenind deputat validat în ședința din 21 decembrie 2016.

Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE
E-mail(uri) contact@marilenpirtea.ro
Naţionalitate Română
Data naşterii 28.11.1973
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
Perioada 29.02.2012-prezent
Funcţia sau postul ocupat Rector al Universităţii de Vest din Timişoara
Activităţi şi responsabilităţi principale Funcţie de conducere
Perioada 01.05.2008-prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar, conducător de doctorat – domeniul Finanţe
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice: Gestiunea financiară a întreprinderii, Investiţii directe şi finanţarea întreprinderii, Finanţe manageriale, Managementul strategic al trezoreriei companiei, Finanţe internaţionale, Guvernanţă corporativă
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest,Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, B-dul Vasile Pârvan nr. 4, 300223 Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie (Învăţământ superior)
Perioada 01.04.2008-29.02.2012
Funcţia sau postul ocupat Decan al Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor
Activităţi şi responsabilităţi principale Funcţie de conducere
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Str. Pestalozzi nr. 16, 300115 Timişoara
Perioada 01.03.2008-31.03.2008
Funcţia sau postul ocupat Prodecan al Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor
Activităţi şi responsabilităţi principale Funcţie de conducere
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Str. Pestalozzi nr. 16, 300115 Timişoara
Perioada 01.02.2004-01.03.2008
Funcţia sau postul ocupat Cancelar al Facultăţii de ştiinţe Economice
Activităţi şi responsabilităţi principale Funcţie de conducere
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest, Facultatea de ştiinţe Economice, Str. Pestalozzi nr. 16, 300115 Timişoara
Perioada 01.10.2005-01.05.2008
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice: Gestiunea financiară a întreprinderii, Managementul trezoreriei întreprinderii
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara,Facultatea de ştiinţe Economice, Str. Pestalozzi nr. 16, 300115 Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie (Învăţământ superior)
Perioada 11.02.2002-01.10.2005
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice: Gestiunea financiară a întreprinderii, Fiscalitatea firmei
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de ştiinţe Economice, Str. Pestalozzi nr. 16, 300115 Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie (Învăţământ superior)
Perioada 28.02.2000-11.02.2002
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice: Gestiunea financiară a întreprinderii
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de ştiinţe Economice, Str. Pestalozzi nr. 16, 300115 Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie (Învăţământ superior)
Perioada 01.10.1997-28.02.2000
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice: Gestiunea financiară a întreprinderii.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de ştiinţe Economice, Str. Pestalozzi nr. 16, 300115 Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie (Învăţământ superior)
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada martie – mai 2015
Activităţi de specializare managerială Curs de specializare“ Manager de proiect”
Numele furnizorului de formare Universitatea de Vest din Timişoara
Perioada februarie – martie 2015
Activităţi de formare în management universitar Curs de perfecţionare “Securitate internaţională: provocările secolului XXI”
Numele furnizorului de formare Diploma obţinută Institutul Diplomatic Român

Certificat de absolvire nr.5302/2015

Perioada noiembrie – decembrie 2014
Activităţi de formare în management universitar Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuăîn domeniul Securităţii şi Apărării Naţionale “Securitate şi bună guvernare”
Numele furnizorului de formare Universitatea de Apărare “Carol I” – Colegiul Naţional de Apărare
Diploma obţinută Certificat de absolvire nr. 866/05.12.2014
Perioada martie – iunie 2014
Activităţi de formare în management universitar Cursul postuniversitar “Managementul strategic al afacerilor interne”
Numele furnizorului de formare Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” – Colegiul Naţional de Afaceri Interne
Diploma obţinută Certificat de absolvire nr. 29/16.01.2015
Perioada septembrie – decembrie 2013
Activităţi de formare în management universitar Curs de perfecţionare “Diplomacy & Intelligence”
Numele furnizorului de formare Institutul Diplomatic Român
Perioada septembrie – decembrie 2013
Activităţi de formare în management universitar Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă“Colegiul Naţional de Informaţii”
Numele furnizorului de formare Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul” – Serviciul Român de Informaţii
Diploma obţinută Certificat de absolvire nr. 1616/12.12.2013
Perioada septembrie – octombrie 2012
Activităţi de formare în management universitar Curs de perfecţionare “Securitate, diplomaţie şi politică externă”
Numele furnizorului de formare Institutul Diplomatic Român
Diploma obţinută Certificat de absolvire nr. 2932/2013
Perioada iunie 2011
Activităţi de formare în management universitar Sesiune de formare (pilotare) în management universitar desfăşurată în cadrul proiectului Îmbunătăţirea managementului universitar”
Numele furnizorului de formare MECTS şi UEFISCDI
Diploma obţinută Certificat de absolvire a modulului de formare în management universitar “Instituţiile de învăţământ superior ca organizaţii – Managementul strategic
Perioada februarie 2010
Activităţi de specializare managerială Curs de formare în management universitar
Numele furnizorului de formare A.S.E. Bucureşti
Diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de formare continuă în specializarea “Management universitar”
Perioada 2008-2009
Activităţi de specializare managerială Curs postuniversitar de perfecţionareîn management universitar
Numele furnizorului de formare A.S.E. Bucureşti, şcoala de Pregătire Profesională
Diploma obţinută Certificat de absolvire nr.21/17.12.2010
Perioada octombrie 2008
Activităţi de specializare ştiinţifică Participant la the 6th Liphe Fall School (lectori: prof. M. Giampietro – UAB, prof. K. Mayumi – Univ. Tokushima)
Numele furnizorului de formare Univ. Autonomă Barcelona (ICTA-UAB), NGR Plat, Universitatea de Vest din Timişoara
Diploma obţinută Certificat de participare
Perioada noiembrie 2007
Activităţi de specializare managerială Curs de perfecţionare“Servicii de investiţii financiare”
Numele furnizorului de formare S.C. Eurotraining S.R.L.& S.C.Business-Like S.R.L., Timişoara/Centrul de Pregătire Financiară “Millenium” din Bucureşti
Diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului
Perioada 2007
Activităţi de specializare managerială Curs de specializare “Manager de proiect”; Director de curs: Prof. dr. ing. Marin Marin;
Numele furnizorului de formare Centrul de Pregătire Financiară “Millenium”, prin intermediul INCERC, Filiala Timiş, Timişoara
Diploma obţinută Diplomă de absolvire
Perioada 1998 – 2002
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor în economie
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Domeniul Finanţe; Titlul tezei de doctorat: Managementul trezoreriei întreprinderii

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Horia D. Cristea

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de ştiinţe Economice
Perioada 1997-1998
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Specializarea Fiscalitate
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de ştiinţe Economice
Perioada 1992-1997
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenţă
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Specializarea Finanţe-Bănci
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de ştiinţe Economice
Perioada 1988-1992
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Specializarea Matematică-Fizică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Liceul “Avram Iancu”, Ştei, judeţul Bihor
Apartenenţa la organizaţii ştiinţifice sau profesionaleîn ţară şi străinătate
 • Director executiv al Centrului de Cercetări în ştiinţe Sociale (2C2S), Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Membru activ al “Asociaţiei ţărilor grupului de la Vişegrad” – reţea ce asociază centrele universitare din Europa occidentală, centrală şi balcanică (PGV), cu sediul la Grenoble, Franţa;
 • Membru activ al Asociaţiei Internaţionale de Ştiinţe Regionale;
 • Membru activ al Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale;
 • Membru fondator al Platformei de Formare şi Cercetare Interdisciplinară “Nicholas Georgescu-Roegen”, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice în colaborare cu Facultatea de Chimie, Biologie şi Geografie;
Funcţii de conducere în structuri de cercetare
 • 2010– 2012;Director al Platformei de Formare şi Cercetare Interdisciplinară “Nicholas Georgescu-Roegen”, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice în colaborare cu Facultatea de Chimie, Biologie şi Geografie;
 • 2008 – 2012;Preşedintele Comisiei pentru curriculă academicădin cadrul Consiliului Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara;
 • 2004 – 2008Preşedintele Comisiei pentru cercetare ştiinţifică şi resurse umanedin cadrul Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • 2002 – 2008;Director executiv al Centrului de Cercetări în Ştiinţe Sociale (2C2S), Universitatea de Vest din Timişoara.
Lector invitat
 • 2008Lector invitat la Universitatea din Barcelona, Spania;
 • 2008Lector invitatla Universitatea din Taragona, Spania;
 • 2007Lector invitat la Universitatea Tor Vergata din Roma, Italia;
 • 2006; Lector invitat la Universitatea din La Coruna, Spania.
Specializări în străinătate
 • 2009; şcoală de varăBrescia,Italia;
 • 2009; Vizită profesională la Harvard University, Cambridge, USA;
 • 2009; Vizită profesională la Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, USA;
 • 2005Workshop Leadership, Perugia, Italia;
 • 2004; Workshop ECTSin European Universities, Universitatea Crne Gore, Muntenegru,;
 • 2004 şi 2005Workshop Leadership, Novi Sad, Subotica, Serbia;
 • 2004Workshop Leadership “Challenges for the 21st Century”,Ljubljana, Slovenia;
 • 1999; Bursă pentru pregătire doctorală finanţată de Banca Mondială la The Nottingham Trent University, Anglia; Îndrumător direct:prof.dr. P.D. Periton.
Alte specializări
 • 2000Stagii de pregătire la Agenţia de Dezvoltare Regională V Vest Timişoara; Cursul “Programele de finanţare ale Uniunii Europene – Programul Phare RO 9807.01”;
 • 2000Cursde vară specializarea Cercetare economică şi statistică aplicată; Coordonator: Dr. Ali Pizdareh, Universitatea de Vest Timişoara, Centrul de Cercetări Economice al Facultăţii de Ştiinţe Economice;
 • 1996Curs brokeraj, Bursa de Mărfuri din Timişoara.
Activitatea ştiinţifică şi de cercetare
 • Publicarea a 4 cărţi de specialitate ca prim autor, în edituri recunoscute CNCS;
 • Publicarea a 13 cărţi în calitate de coautor, în edituri recunoscute CNCS;
 • 28 participări la simpozioane şi congrese ştiinţifice în străinătate (Porto, Zagreb, Roma, Malta, Famalicão, Jönköping, Beijing, Kantaoui, Subotica, CambridgeViena, Rodos Island, Boston, Chicago, Tampere, Roma, Brescia, Paris, Poznan, Clermont-Ferrand, Avignon, Nottingham, Palic, Lefkada, Perugia, Pola, Lisabona), etc.;
 • Indexarea unui număr de 24 articole în 7 baze de date internaţionale: Thomson Reuters – Conference Proceedings Citation Index;Ideas Repec, University of Connecticut, USA; DOAJ, Directory of Open Access Journals, Lund University Libraries, Sweden; EconPapers, Department of Business, Economics, Statistics and Informatics at Örebro University, Sweden; NSDL, The National Science Digital Library, National Science Foundation, University Corporation for Atmospheric Research, Cornell University and Columbia University, USA; Serbian Citation Index; MPRA, The Munich University Library, Munich, Germany;
 • 35 de proiecte de cercetare.
Alte activităţi
 • Autor al unor studii ce vizează deciziile de politică financiară ale societăţilor comerciale, privitoare la selecţia investiţiilor, alegerea structurii financiare, destinaţia profiturilor şi finanţarea externă;
 • Autor al unui studiu de fezabilitate în colaborare cu Agenţia pentru Dezvoltare Timiş, cu privire larealizarea Parcului Tehnologic Timişoara, finanţat prin Programul Phare 2001;
 • Autor al unui studiu privitor la metodele patrimoniale de evaluare a societăţilor comerciale;
 • Autor al unor studii privind diagnosticul financiar al unei societăţi comerciale;
 • Autor al unui studiu ce vizează corelaţia dintre autofinanţare şi creditare, ca modalităţi de finanţare a societăţilor comerciale;
 • Membru în echipe de cercetare ştiinţifică orientate spre studierea unor probleme ce vizează finanţarea, costul resurselor de finanţare, analiza poziţiei financiare a structurii şi costului capitalului unor societăţi comerciale din diferite domenii de activitate (pe bază de contracte).
Prestigiul profesional
 • Membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Naţionale Aeroportul Internaţional Timişoara “Traian Vuia” S.A. (2014-2015);
 • Vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor din România (CNR) (2012-prezent);
 • Vicepreşedinte al Comisiei de ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor (27) – Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; (2012-2015)
 • Membru al Biroului Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior;
 • Prim vice-preşedinteal Filialei Timiş a A.G.E.R;
 • Vice-preşedinteal A.G.E.R. la nivel Naţional;
 • Membru al Biroului Comisiei de ştiinţe economice şi administrarea afacerilor,  Panelul 4 – Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
 • Evaluator cuprins în Registrul Naţional al Evaluatorilor ARACIS, Comisia 7 – Ştiinţe Economice – Finanţe;
 • Editor al publicaţiei Revista Piaţa de capitalISSN 1842-3981;
 • Referent ştiinţific la Editura Brumar din Timişoara, recunoscută CNCS;
 • Redactor şef al publicaţiei trimestriale Timişoara Journal of Economics, Editura Universităţii de Vest din Timişoara (revistă cotată B+ începând cu luna octombrie 2010);
 • Editor al publicaţiei Economy and Transformation Management, Editura Universităţii de Vest din Timişoara;
 • Membru al Colegiului de redacţie al publicaţiei Studii De Economie,Editura Universităţii de Vest din Timişoara;
 • Membru în Consiliul editorial al revistei Economie Teoretică şi Aplicată/Theoretical and Applied Economics, Bucureşti (revistă cotată B+);
 • Membru în Consiliul editorial al revistei Contabilitate şi Informatică de Gestiune/ Accounting and Management Information Systems, ASEBucureşti (Revistă cotată B+)
 • Membru în Comitetul ştiinţific al revistei Audit financiar editată de Camera AuditorilorFinanciari din România, Bucureşti.
 • Membru în Comitetul editorial al revistei Analele Universităţii Eftimie Murgu Reşiţa. Studii Economice. Fascicola II (revistă cotată B+);
 • Membru în Comitetul editorial al revistei Logistique & Management, revistă cu o tradiţie de 15 ani a BEM Management School, acreditată de Association of MBAs;
Distincţii
 • 2014Cetăţean de Onoare al Oraşului Ştei, conform Hotărârii nr.68 din 31 iulie 2014 a Consiliului Local al Oraşului Ştei, Primăria Oraşului Ştei;
 • 2012Diplomă de excelenţă pentru contribuţia la implementarea şi perfecţionarea Sistemului Naţional de Protecţie a Informaţiilor Clasificate acordată de către Guvernul României, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la operaţionalizarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat şi a 12 ani de la instituţionalizarea Autorităţii Naţionale de Securitate în România;
 • 2011; Diplomă de excelenţă pentru contribuţia adusă la promovarea parteneriatului şi a dialogului social cu sindicatul, în folosul întregii comunităţi academice din UVT, acordată de către Sindicatul Universitas Timisensis, cu prilejul sărbătoririi a 10 ani de activitate;
 • 2011Diploma de excelenţă pentru atragerea de fonduri din surse naţionale şi internaţionale, prin câştigarea de proiecte, conferită de UVT, în cadrul deschiderii festive a anului universitar 2011-2012;
 • 2011Diploma de excelenţăcu medalie aniversară de aur acordată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii din Craiova, cu prilejul sărbătoririi a 45 de ani de la înfiinţare, pentru contribuţii deosebite la dezvoltarea învăţământului superior economic din România;
 • 2011; Asociaţia Facultăţilor de Economie din România: Distincţie pentru cea mai bună carte de specialitate (recunoscută pe plan naţional) pentru lucrarea ştiinţificăManagementul financiar al companiei (Autori: Prof. univ. dr. Marilen PIRTEA, Prof. univ. dr. Horia CRISTEA, Asist. univ. dr. Cristina NICOLESCU, Prep. univ. drd. Claudiu BOŢOC,Editura Mirton, 2010, Timişoara, I.S.B.N. 978-973-52-0757-1, 506 pp.)distincţie acordată în cadrul Conferinţei AFER, Iaşi;
 • 2011; Asociaţia Facultăţilor de Economie din România: Distincţia Profesor emerit, acordată în cadrul Conferinţei AFER, Iaşi;
 • 2010Diploma de excelenţă pentru atragerea de fonduri prin câştigarea de proiecte finanţate din surse naţionale sau internaţionale, în anul universitar 2009-2010, conferită de UVT, în cadrul ceremoniei de deschidere a anului universitar 2010-2011;
 • 2010Diploma de excelenţă pentru contribuţia deosebită la afirmarea pi promovarea învăţământului superior, Universitatea Ecologică “Traian” din Deva, cu prilejul aniversării a 20 ani de la înfiinţare;
 • 2010Diploma acordată de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, cu ocazia aniversării a 90 de ani de la întemeierea Universităţii Româneşti din Cluj;
 • 2010Diplomă cu ocazia aniversării a 50 ani de activitate (1960-2010), Facultatea de Educaţie Fizică si Sport, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • 2010Diploma de excelenţă, acordată în semn de recunoştinţă pentru nobila trudă în folosul educaţiei universitare de artă, acordată cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la reînfiinţarea în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara a Facultăţii de Arte şi Design;
 • 2009Diploma “Recunoştinţă Naţională” pentru distinsa implicare în susţinerea unităţii spirituale a românilor de pretutindeni, acordată cu prilejul Ediţiei a XIII-a a Congresului Spiritualităţii Româneşti, Alba Iulia, Decembrie 2009;
 • 2009Diplomă de Excelenţă acordată de AFER în semn de apreciere a profesionalismului dovedit la evaluarea responsabilă a lucrărilor prezentate la Olimpiada naţională a studenţilor economişti, secţiunea “Finanţe şi instituţii financiare”, ediţia a IV-a;
 • 2009; Diploma de excelenţă cu medalia jubiliară de aur acordată de Senatul Universităţii de Vest din Timişoara, la aniversarea a 65 de ani de la înfiinţarea prin Decret Regal a Universităţii de Vest din Timişoara, ca semn al preţuirii activităţii didactice şi manageriale desfăşurate în universitate, precum şi ca apreciere a rezultatelor obţinute în domeniul cercetării ştiinţifice;
 • 2009; Diplomă de excelenţă pentru prodigioasa activitate ştiinţifică şi didactică, de formare a generaţiilor de specialişti şi de promovare a valorilor învăţământului economic, acordată de A.S.E. Bucureşti;
 • 2008Diplomă aniversară 1913-2008, 95 de ani de învăţământ financiar 1948-2008, 60 ani de la înfiinţarea Facultăţii de Finanţe, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de valori;
 • 2008Diplomă aniversară “International Conference Nicholas Georgescu-Roegen”, 1979-2008: 30 years of Roegenian Method, Timişoara;
 • 2008Diplomă participare la The 6th Liphe4 Fall School “Multi-Scale Integrated Analysis of Societal and Ecosystem Metabolism”, Timişoara;
 • 2008Diplomă Recunoştinţă Naţională împreună cu Medalia Jubileului cu prilejul aniversării a 90 de Ani de la Marea Unire şi a Ediţiei a XII-a a Congresului Spiritualităţii Româneşti, Alba Iulia;
 • 2007Diplomă de Excelenţă cu medalie jubiliară acordatăde Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara,în cadrul conferinţei internaţionale organizate cu ocazia împlinirii a 40 de învăţământ economic în Timişoara, în semn de recunoaştere a meritelor pentru sprijinirea cercetării ştiinţifice;
 • 2007Diplomă de Excelenţă acordată de AFER în semn de recunoaştere a meritelor pentru sprijinirea cercetării ştiinţifice studenţeşti prin participarea în calitate de membru al juriului la faza naţională a Olimpiadei naţionale a studenţilor economişti, secţiunea “Economie şi administraţie publică”, organizată la Suceava, ediţia a II-a;
 • 2006Diplomă de Excelenţă acordată de AFER în semn de recunoaştere a meritelor pentru sprijinirea cercetării ştiinţifice studenţeşti prin organizarea excelentă a Olimpiadei naţionale a studenţilor economişti, secţiunea “Finanţe şi instituţii financiare”, ediţia I;
 • 2006; Diplomă de Excelenţă acordată de AFER în semn de recunoaştere a meritelor, pentru rezultatele deosebite obţinute în promovarea obiectivelor AFER.
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e) română
Limba(i) străină(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba engleză C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

Competenţe şi abilităţi sociale
 • Spirit de echipă;
 • Sociabilitate, aptitudini de comunicare, abilităţi de negociere şi gestionare a crizelor;
 • Adaptabilitate şi flexibilitate în activităţi care implică medii multinaţionale;
 • Încurajarea şi susţinerea activităţilor artistice, culturale şi sportive.
Competenţe şi aptitudini organizatorice
 • Leadership;
 • Competenţe manageriale, organizarea de evenimente ştiinţifice, culturale şi sportive;
 • Capacitate de iniţiere şi întreţinere a colaborărilor inter-instituţionale, pe plan naţional şi internaţional.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
 • Bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access);
 • S.P.S.S., E-views;
 • Cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator.
Hobby
 • Sport;
 • Muzică;
 • Literatură
Permis de conducere
 • Categoria B