• Propuneri legislative

Propuneri legislative initiate în legislatura 2016-prezent

Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 – Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sala polivalentă – sală de sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 a societăţilor

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 2 din Legea privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice nr.75/1994

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002

Proiect de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 cu modificările şi completările ulterioare

Propunere legislativă pentru modifiarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată

Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006

Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.258 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001

Propunere legislativă privind unele măsuri de cotizare retroactivă în sistemul public de pensii

Proiect de Lege privind combaterea ambroziei

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici * Republicată şi a Hotărârii de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

Propunere legislativă privind combaterea ambroziei

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 cu modificările şi completările ulterioare

Propunere legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi şi cărţi în format electronic, necesare pentru elevi, în învăţământul preuniversitar

Propunere legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi sau cărţi în format electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare