• Întrebări și interpelări

Întrebări și interpelări:

 1. Interpelarea nr.230B/19-04-2017

Proiectul de realizare a viitorului Muzeu Naţional al Revoluţiei din 1989 la Timişoara.

 1. Interpelarea nr.277B/03-05-2017

Proiectul de realizare a Sălii Polivalente în jud.Timiş prin investiţia Companiei Naţionale de Investiţii.

 1. Interpelarea nr.300B/03-05-2017

Plan Naţional de Gestionare a Deşeurilor şi măsuri pentru susţinerea colectării selective şi reciclării deşeurilor.

 1. Interpelarea nr.402B/30-05-2017

Salarizarea personalului din cadrul Organismelor Intermediar-Regionale pentru POSDRU.

 1. Interpelarea nr.462B/13-06-2017

Legislaţia culturilor gospodăreşti de Cânepă Românească.

 1. Interpelarea nr.463B/13-06-2017

Recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într+un domeniu profesionist, obţinute în străinătate.

 1. Întrebarea nr.1206A/27-06-2017

Navigaţia pe Canalul Bega.

 1. Interpelarea nr.669B/04-10-2017

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii, în urma furtunii violente care s-a abătut asupra Timişoarei.

 1. Întrebarea nr.1965A/24-10-2017

Plata drepturilor salariale câştigate în instanţă de către personalul din învăţământ

 1. Interpelarea nr.836B/31-10-2017

Soluţii pentru optimizarea procedurilor de actualizare a rezidenţei cetăţenilor români

 1. Interpelarea nr.858B/21-11-2017

Date despre Proiectul de realizare a Centurii de Sud a Municipiului Timişoara

 1. Interpelarea nr.887B/21-11-2017

Gradul de absorţie a fondurilor europene

 1. Interpelarea nr.1015B/06-02-2018

Date despre proiectul de realizare a segmentului de autostradă A1 Margina-Deva

 1. Interpelarea nr.1016B/06-02-2018

Cadrul legal de operare a sistemului UBER şi impozitarea societăţii prin care operează acesta

 1. Interpelarea nr.1017B/06-02-2018

Anularea concursului pentru ocuparea postului de director al SCJU „Pius Brînzeu” Timişoara

 1. Interpelarea nr.1018B/06-02-2018

Contextul intern din cadrul organizaţiei SCJU „Pius Brînzeu” Timişoara

 1. Interpelarea nr.1099B/13-02-2018

Susţinerea prin contribuţie guvernamentală a etapei 2018 din programul Timişoara Capitală Europeană a Culturii 2021

 1. Interpelarea nr.1100B/13-02-2018

Procentul de impozitare/taxare aplicat contractelor de muncă cu normă parţială

 1. Interpelarea nr.1101B/13-02-2018

Avizarea Memorandumului privind exportul de gaze naturale către Ungaria

 1. Interpelarea nr.1186B/27-02-2018

posibilitatea creşterii cuantumului burselor pentru elevi

 1. Interpelarea nr.1255B/12-03-2018

Programele de intervenţie asupra dezechilibrelor şi deficitelor majore apărute în piaţa forţei de muncă

 1. Interpelarea nr.1256B/12-03-2018

Programele de susţinere pentru proiectele culturale ale comunităţilor etnice româneşti din Ungaria şi Serbia

 1. Interpelarea nr.1257B/12-03-2018

Fenomenul traficului ilegal de persoane cu ruta de tranzit prin România, la graniţa cu Serbia şi Ungaria

 1. Interpelarea nr.1258B/12-03-2018

Salarizarea personalului din structurile MAI

 1. Interpelarea nr.1259B/12-03-2018

Strategia turistică a României

 1. Interpelarea nr.1260B/12-03-2018

Proiectarea şi realizarea de către CNI a unei baze sportive de tip stadion cu 35 de mii de locuri

 1. Interpelarea nr.1341B/12-03-2018

Trasee interne Tarom

 1. Interpelarea nr.1430B/27-03-2018

Autostrada Via Carpathia

 1. Întrebarea nr.4139A/14-05-2018

Proiectul strategic al autostrăzii Timișoara – Belgrad